53˚ 23’ 46,95” N

06˚ 03’ 04,40” E

Daarna, … trok hij zich terug…

… waar noordenwinden waaien.

 

Ovidius: Metamorphoses X, 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2004 woon en werk ik als beeldend kunstenaar in het noorden van Friesland. Mijn beeldtaal ontleen ik aan dat landschap: aarde, woest en ledig, in cultuur gebracht- bewerkte klei, uitgestrekte eindeloosheid op het wad, het wisselend getij, eiland als voetstap over de einder. Ik kijk. Want alle begin ligt bij wie kijkt, en het eind ligt (nooit?) voorbij de grenzen van de ruimte. Ik kijk naar de einder en weet: wij zijn als Orfeus die wou gaan waar dat niet kon- wij zelf zijn onze horizon. Zo vorm ik mij een beeld.

 

email

 

weblog